Az Aniron Magánklinika Pécs első és egyik meghatározó magánegészségügyi intézménye 2008 óta közel 50 klinikai szakorvossal 37 szakterületen.

+36 72 / 551-104

Legutóbbi bejegyzések

Title Image

Jogi nyilatkozat

Főoldal  /  Jogi nyilatkozat

Kérjük az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert az Aniron Magánklinika internetes címén elérhető honlap vagy annak bármely és valamennyi oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. A aniron.hu tartalmának ingyenes vagy díjköteles szolgáltatásként történő bármilyen továbbfelhasználása csak az Aniron Magánklinika előzetes, írásos (beleértve ebbe az e-mailt, mint írásos formát) engedélyével és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.
 2. Az Aniron Magánklinika nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.
 3. A aniron.hu adat- és hírtartalmának pontosságáért és valódiságáért az Aniron Magánklinika az előállítás során minden tőle elvárhatót elkövet, a felhasznált hírforrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel választja ki, azonban sem az adatok, sem a hírek, információk tartalmának pontosságával, módosulásával és valódiságával kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.
 4. Az Aniron Magánklinika személyes adatkérés esetén a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával jár el, minden esetben pontosan megadja az adatkérés célját, és a kapott adatokat csakis azon célból használja fel.
 5. Aniron Magánklinika jogosult előzetes jelzés nélkül az azonosítóval és jelszóval biztosított hozzáféréssel elérhető szolgáltatások beszűkítésére vagy indokolás nélküli megszüntetésére.
 6. Az Aniron Magánklinika a felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden tőle elvárhatót megtesz, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI., ill. 2005. évi LIII. törvényekre, a hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezésekre, a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226./2003. (XII. 13.) kormányrendelet előírásaira.
 7. A regisztrált felhasználók és az előfizetők adatait az Aniron Magánklinika vagy közvetlen megbízottja – mint Adatkezelő – tárolhatja, és azokat statisztikai célokra összesítve szabadon felhasználhatja. A felhasználók adatait az Aniron Magánklinika közvetlen üzletszerzésre csakis azok hozzájárulásuk esetén használja fel, és harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Az Adatkezelő a személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérésére köteles megsemmisíteni.
 8. Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat az Aniron Magánklinika kezeli és archiválja. Az adatszolgáltatás önkéntes.
 9. Az Aniron Magánklinika a felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad vagy az adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítja, illetve törli.
 10. A aniron.hu oldalon külső honlapokra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. Az Aniron Magánklinika semminemű felelősséget nem vállal ezen kapcsolatok által elért honlapok tartalmáért, illetve ezen honlapok adatkezelési biztonságáért.
 11. A aniron.hu szolgáltatásának meghibásodásából, kimaradásából eredő esetleges károkért az Aniron Magánklinika nem felel.
 12. A aniron.hu anyagai tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.